یه سوال...

پنجشنبه 16 فروردین 1397♦ 08:36 ب.ظ♦ •♡~バーハル~♡• ♦


های 
من چن وقتی میشه خودمو کشدم از بس انیمه ی عاشقانه دیدم :|
میپرسین چرا
خب راسدش نمی دونم عشق چیه میخوام بفهمم :||||||
اصن فک نکنم وجود داشته باشه
بیشوخی اگه عاشق شدین عشق رو توصیف کنید :|
سوال فنی حرفه ای سال آخرتون :|
نه خدایی بگین  
در حد یه کلمه هم باشه عیبی نداره ._.
از دوستم سها پرسیدم فاک گرفت جلوم :|
از مبینا پرسیدم گفت وجود نداره