تبلیغات
xx   Rainy world :)♡ - ★پروفایلِ بهار★
از اونی که دلشو شکوندیو سکوت کرد بترس ! اون ... حرفاشو به خدا گفت :)!

یه دختر ۱۴ ساله ی احمق :)

که سریع به همه اعتماد میکنه :)

سریع همه رو میبخشه :)

سریع با همه دوست میشه :)

سریع همه چیو باور میکنه :)

سریع زندگی میکنه :)

تموم زندگیش دویده :)

فقط و فقط دویده :)

یه دخترِ شاد :)

که میخنده تا بقیه بخندن :)

شوخی میکنه تا بقیه غماشونو فراموش کنن :)

باهمه دوسته تا هیشکی احساس تنهایی نکنه :)

یه دخترِ آروم :)

که غماشو تو خودش میریزه :)

حرفاشو با اشکاش میزنه :)

اشکاشو شبا موقع خواب :)

دل کسیو نمیشکونه :)

من همون دخترِ احمق شاد آرومم ^-^

آرزوم؟ :)

زندگی کنم ^-^

ترسم ؟ :)

باعث بشم کسی آسیب ببینه :)

چیزی که شادم میکنه ؟ :)

فقط توی دشت وسیع دستامو باز کنم و با تموم سرعت بدوم و بدوم و راحت گریه کنم:)
]