تبلیغات
xx   Rainy world :)♡ - •آموزشات•
از اونی که دلشو شکوندیو سکوت کرد بترس ! اون ... حرفاشو به خدا گفت :)!
 خییییییلی زود پر میشه... :)


]